Våra grupper

Nymålen

I samarbete med Studiefrämjandet har vi möjligheten att bilda olika grupper som bedrivs i studiecirkelform. Dem olika grupperna inriktar sig på deltagarnas intressen.

 

 

Förnärvarande har vi följande grupper.

 

©2015-2016 Kulturföreningen Bokskogen | 0491 - 610 66 | kontakt@nymalen.se