Temadagar

Nymålens temadagar

 

Sista tisdagen i varje månad arrangerar Nymålen temadagar med fokus på aktivitet.

Pågår för‐ och eftermiddag med gemensamt lagad lunch, oftast utomhus.

 

Arrangör: Nymålens hälsogrupp

Nymålen

Kontakta oss

Kulturföreningen Bokskogen

Telefon: 0491‐610 66

E‐post: kontakt@nymalen.se

 

Patrik 070‐210 80 76

Micke 073‐848 35 58

Johanna 070‐339 37 52

Karin 070‐665 09 89

Lotta 070‐144 30 34

 

 

 

 

 

Påskprogram

 

Vänligen se dokumentet nedan (PDF):