Om

Nymålen

Behandlingsformen Grön rehabilitering.

 

Psykisk ohälsa kan drabba alla oavsett ålder, kön eller social tillhörighet, för många så kan detta bli långvarigt med stark medicinering och intagning på slutenvård, i värsta fall kan de även leda till en för tidig död.

Gapet mellan en heltidssjukskrivning och att vara fullt arbetsför är stor då det sällan finns en startpunkt i vården där dom som mår sämst klarar av att börja på.

Medicinering tar bara bort själv symptomen av depressionen, de tar inte bort själva orsakerna till depressionen och ger ingen långsiktig lösning, detta är bara en hjälp på vägen till en bra psykisk hälsa.

Djur och natur är en forskningsbaserad naturlig återhämtning från minskad stress och ger dig ökad livskvalité.

Befinner du dig tillsammans med djur ökar dina känslor av lugn och välbefinnande, detta gör att din koncentrationsförmåga ökar nu när du inte är utsatt av de moderna samhällets ständiga flöde av information.

 

Grön rehabilitering en relativt ny behandlingsform inom psykiatrin och de är inte utan motstånd som detta nytänkande har blivit bemött från bl.a. de politiska hållet, men detta är en långsiktig lösning där sjukskrivningen och vårdkonsumtionen minskar, detta gör att pressen på statens finanser lättnar och mer folk ute i arbetslivet.

Behovet av grön rehabilitering är stor och utbudet är litet, ska den moderna medicinen kunna utvecklas så måste denna form av rehabilitering få mycket större plats på den politiska agendan.

 

Av Mikael Stranke -Deltagare på Nymålen

 

Om Nymålen

Nymålen är en behandling och aktivitets gård som ligger några kilometer från Oskarshamns centrum.

Gården drivs av Kalmar läns Landsting och i samverkan med Oskarshamns kommun.

Syftet med verksamheten är att stödja, aktivera och rehabilitera personer med psykosociala funktionshinder, Detta leder till ökad Livskvalitet Idag är c:a 40 personer inskrivna.

 

Vill du få chansen att få rida, hugga ved, baka kakor, gosa med allehanda djur, eller bara komma och umgås med andra människor så finns det här.

Med grön rehabilitering på Nymålen är får du komma till en plats där du inte behöver ha några krav på dig och få en känsla av delaktighet, din rehabilitering skräddarsys efter dina behov med stöd av psykiatrisk utbildad personal inom vården som har god erfarenhet av grön rehabilitering.

 

Lider man av psykisk ohälsa kan man söka till Nymålen via en remiss. Behandlingen går på högkostnadsskydd och landstinget står för bussbiljetter.

Alla har en individuell vårdplan som följs upp kontinuerligt.

Nymålen fokuserar på var och ens funktioner och delaktighet

 

Historik.

Kulturföreningen Bokskogen och Nymålens brukarråd bildades 1995 med hjälp av privata gåvor, miljöstipendier samt bidrag från loger.

Styrelsen är sammansatt av patienter, anhöriga och personal, och har därför en stor roll när det gäller brukarinflytande och känsla av delaktighet.

 

Vi har med jämna mellanrum brukarråd då alla inskrivna på Nymålen har chans att vara med och delta i planeringen av gårdens aktiviteter och arbeten-

 

Årsmedlemskapet kostar 20: -

Föreningen tar Tacksamt emot stödmedlemmar, som kan bidra till Föreningens utveckling och överlevnad.

(Vårt bankgiro i Handelsbanken: Clearing :6780.

Konto: 934 501 408. Märk gärna insättningen med namn och adress, så vi kan sända Er ett medlemskort).

 

 

©2015-2017 Kulturföreningen Bokskogen | 0491 - 610 66 | kontakt@nymalen.se